Általános információk

a turisztikai attrakciók üzemeltetőinek

 

A turisztikai attrakció olyan turisztikai céllal hasznosított és működtetett természeti vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik. A regisztrációs kötelezettség a turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra vonatkozik.

A látogató (vendég) az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció által nyújtott szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel veszi igénybe, függetlenül a szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől.

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció az a turisztikai attrakció, amelynek üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel, belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

A regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett alábbi turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. január 1-jétől írja elő.  Ennek megfelelően, a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas jegyértékesítő szoftverrel is.

Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

 

Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók

 

 1. közfürdő, amely vagy
  1. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, vagy
  2. legalább egy, az alábbi felsorolt szolgáltatást nyújtja:
   • TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás, vagy
   • TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége;

 2. természetes fürdőhely, amely vagy
  1. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2.§ b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, vagy
  2. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás szolgáltatást nyújtja;

 3. muzeális intézmény, vár, kastély, amely
  1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja;

 4. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
  1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata, vagy
  2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft. járata, vagy
  3. TEÁOR’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás;

 5. kalandpark, amely
  1. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, vagy
  2. TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése, vagy
  3. TEÁOR’08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;

 6. állatkert, amely vagy
  1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül, vagy
  2. TEÁOR ’08 04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;

 7. vidámpark, amely
  1. TEÁOR’08 21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;

 8. védett természeti terület bemutatóhelye, amely vagy
  1. a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;

 9. zenés, táncos rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint.

Attrakció regisztrációja

A turisztikai attrakció üzemeltetője – tehát tulajdonosa, bérlője, fenntartója vagy kezelője − jogszabályi elrendelés alapján köteles az NTAK-ba regisztrálni.

 A regisztrációt követően a turisztikai attrakció üzemeltetője a regisztrált turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott, egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám.

Az NTAK regisztrációról  a REGISZTRÁCIÓ menüpontban talál részletes tájékoztatást.

 

Beküldendő adatok

Az adatbeküldés 2023. január 1-jétől kötelező.

 

A turisztikai attrakció üzemeltetője az NTAK-regisztrációt követően jegyértékesítő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában teljesíti az adatszolgáltatást.

Az adatszolgáltatás során a jegyértékesítő szoftver naponta legalább egy alkalommal, a tárgynapot követő 24 órán belül, automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat. Az adott nap lezárásával az NTAK-ba beküldésre kerülnek a turisztikai attrakció adott napi forgalmi adatai.

A beküldendő adatok köréről hamarosan részletes információkat teszünk közzé, melyről a regisztrált szolgáltatókat elektronikus levélben is értesíteni fogjuk. Kérjük, mielőbb regisztráljon és kísérje figyelemmel honlapunkat.

Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet elhárítását követő napon teljesíteni kell.

Szoftverek

A jogszabály alapján a jegyértékesítő szoftver a Kormány rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, a turisztikai attrakció üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas.

Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes, az MTÜ által kiállított igazolással rendelkező jegyértékesítő szoftverek használhatóak.

Az igazolás az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

A szoftverekkel kapcsolatos követelményeket hamarosan közzétesszük a SZOFTVERGYÁRTÓK menüpontban, kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat.

 

Ingyenes szoftver

Az MTÜ a turisztikai attrakciók üzemeltetői számára korlátozás nélkül ingyenes jegyértékesítő szoftvert fog biztosítani, amelyen keresztül minden szükséges adminisztrációs teendő és a napi NTAK-adatszolgáltatás is könnyen és gyorsan teljesíthető. Az ingyenes szoftverrel kapcsolatos információkat hamarosan közzé tesszük, és erről a regisztrált szolgáltatókat elektronikus levélben is értesíteni fogjuk. Kérjük, mielőbb regisztráljon, és kísérje figyelemmel honlapunkat.