Általános információk

a turisztikai attrakciók üzemeltetőinek

 

A turisztikai attrakció olyan turisztikai céllal hasznosított és működtetett természeti vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik. A regisztrációs kötelezettség a turisztikai attrakció üzemeltetői tevékenységet 2021. november 1. napján már ellátókra, illetve azt követően megkezdő szolgáltatókra vonatkozik.

A látogató (vendég) az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció által nyújtott szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel veszi igénybe, függetlenül a szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől.

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció az a turisztikai attrakció, amelynek üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel, belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében a 100 millió forint nettó árbevétel felett teljesítő turisztikai attrakciók számára kötelező az NTAK adatszolgáltatás 2023. július 1-től, a 12 millió forint nettó árbevételt meg nem haladó szolgáltatók pedig mentesültek a kötelezettség alól. A 12 millió forintot meghaladó és a 100 millió forintot meg nem haladó, előző lezárt üzleti évi nettó árbevétellel rendelkező turisztikai attrakciók üzemeltetői az eredetinél későbbi időpontban, 2024. január 1-jétől lesznek kötelesek az NTAK adatszolgáltatásra.

.

Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

 

Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók

 

 1. közfürdő, amely vagy
  1. a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint közfürdőnek minősül, vagy
  2. legalább egy, az alábbi felsorolt szolgáltatást nyújtja:
   • TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás, vagy
   • TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége;

 2. természetes fürdőhely, amely vagy
  1. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2.§ b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül, vagy
  2. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő szolgáltatás szolgáltatást nyújtja;

 3. muzeális intézmény, vár, kastély, amely
  1. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja;

 4. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
  1. a Balatoni Hajózási Zrt. járata, vagy
  2. a MAHART – PassNave Személyhajózási Kft. járata, vagy
  3. TEÁOR’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű, menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás;

 5. kalandpark, amely
  1. TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, vagy
  2. TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése, vagy
  3. TEÁOR’08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;

 6. állatkert, amely vagy
  1. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;

 7. vidámpark, amely
  1. TEÁOR’08 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység szolgáltatást nyújtja;

 8. védett természeti terület bemutatóhelye, amely vagy
  1. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye, vagy
  2. TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése szolgáltatást nyújtja;

 9. zenés, táncos rendezvény a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerint.

Attrakció regisztrációja

A turisztikai attrakció üzemeltetője – tehát tulajdonosa, bérlője, fenntartója vagy kezelője − jogszabályi elrendelés alapján köteles az NTAK-ba regisztrálni.

 A regisztrációt követően a turisztikai attrakció üzemeltetője a regisztrált turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott, egyedi nyilvántartási számot kap. Ez az NTAK regisztrációs szám.

Az NTAK regisztrációról  a REGISZTRÁCIÓ menüpontban talál részletes tájékoztatást.

 

Árbevétel megadása

A regisztrációs felületen 2023. július 1. után minden szolgáltatónak kötelező rögzíteni az előző lezárt üzleti évre vonatkozó nettó árbevételét. Ennek megadásával a regisztrációt végző személy pontos tájékoztatást kap az adatszolgáltatás megkezdésének határidejéről. Amennyiben a szolgáltató korábban már regisztrált az NTAK-ba, de még nem adta meg a nettó árbevételét a regisztrációs felületen, úgy újra be kell lépnie az NTAK regisztrációs felületére és az „Elmúlt évek statisztikai adatai” lépésnél ki kell egészítenie a jegyértékesítésből származó bevételi adataival a regisztrációt. A regisztráció csak akkor minősül teljesnek, amennyiben minden információt maradéktalanul megad a felhasználó.

Fontos, hogy az árbevételi adatok pontosan kerüljenek rögzítésre, mert egy üzleti évben csak egyszer rögzíthető ez az adat. Kérjük figyelmesen állítsa be a mérlegforduló napját is, amennyiben az nem egyezik meg a naptár év utolsó napjával.

 

Beküldendő adatok

A turisztikai attrakciók NTAK-adatszolgáltatása 2023. július 1-jén indul.

 

A turisztikai attrakció üzemeltetője NTAK-adatküldésre alkalmas jegykezelő szoftverén keresztül, elektronikus formában küld adatokat az NTAK-ba. A szoftver tranzakciókhoz kötötten, a tranzakció lezárta után automatikusan küldi a tranzakcióra vonatkozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű statisztikai adatokat. Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az elhárítást követő napon teljesíteni kell.

 

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI TRANZAKCIÓKRÓL BEÉRKEZŐ ADATOK

Azonosítók:

 • szolgáltató adószáma;
 • attrakció NTAK regisztrációs száma;
 • szoftver neve és verziószáma;
 • üzenetküldés ideje.

 

Programadatok:

 • program neve és helyszíne;
 • program kezdete és vége;
 • program típusa és gyakorisága;
 • program kategorizálása.

 

Tranzakcióadatok:

 • tranzakció időpontja;
 • fizetési módok és összegek;
 • értékesítési csatorna;
 • vendégek küldő országa (irányítószám vagy országkód);
 • programhoz nem köthető tételek (pl. fürdőköpeny bérleti díja, kilátótorony belépő stb).

 

Eladott jegy(ek) adatai:

 • jegy azonosítója;
 • jegy megnevezése;
 • jegy kategóriája;
 • jegy bruttó ára;
 • ÁFA kategória;
 • programhivatkozás;
 • kedvezmények;
 • személyek száma;
 • érvényességi idő.

 

JEGYÉRVÉNYESÍTÉSKOR BEÉRKEZŐ ADATOK

 • jegy azonosítója;
 • személyek száma;
 • belépések száma;
 • felhasználás módja.

Jegy érvényesítéséről csak abban az esetben szükséges adatot küldeni az NTAK-ba, ha ugyan azzal a jegyértékesítő szoftverrel történik a beléptetés is. Az önálló jegyérvényesítési rendszerek, amelyek külső input alapján kapják meg a beléptetéshez szükséges adatokat, nem minősülnek jegykezelő szoftvernek.

Szoftverek

Jegykezelő szoftverek

A jegykezelő szoftver a rendeletében meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő, a turisztikai attrakció üzemeltetője által kötelezően használt olyan informatikai program, amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes, az MTÜ által kiállított igazolással rendelkező jegykezelő szoftverek használhatóak. Az igazolás az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja.

Alább található azoknak a jegykezelő szoftvereknek a folyamatosan bővülő listája, amelyek az MTÜ által kiadott, az NTAK/ATTRAKCIÓ modul adatszolgáltatásra vonatkozó igazolással rendelkeznek. Az adatszolgáltatás megkezdése előtt a turisztikai attrakció üzemeltetőjének fel kell készítenie saját jegykezelő szoftverét az NTAK adatszolgáltatásra. Ebben a folyamatban a választott szoftver gyártója, üzemeltetője tud támogatást nyújtani.

 

Jelenleg NTAK ATTRAKCIÓ adatszolgáltatásra képes szoftverek (a lista folyamatosan bővül)

 

Gyártó vagy forgalmazó neve Szoftver neve és verziószáma Honlap
ANTEUS Kft. Anteus TicketControl – NTAK interfész v1.0 LINK
Aradvári György e.v JÁTSZÓHÁZI SZOFTVER v.099 LINK
Assa Abloy Sales Line online 5.1 LINK
BANKTECH SAFE Kft. HioPOS Cloud v6 LINK
Barcika Art Nonprofit Kft. Kolorticket jegyértékesítő és beléptető rendszer v2.0 LINK
BartSoft Zrt. BARSOFT v1.0 LINK
Beks Kommunikációs Technika Kft. Welcome3 LINK
Cardware Kft. Jolla LINK
Chrome-Soft Kft.  CityPay 2.0 v3 LINK
Complete-2002 Bt. BelepStrand v3.0.0.32 LINK
Cooltix Kft. Cooltix LINK
CTS Eventim Hungary Kft. Flex v1.1 LINK
CTS-INFORMATIKA Kft. CTS Jegyértékesítő v1.0 LINK
Delta Systems Kft. KAJÜT v2.14.12  
Develops Hungary Kft. 1 Cheers Ticket v3.0.0 LINK
Diavox Kft. diavox-tss v1.0 LINK
Ecofort Bt. ecoRMS v1.0 LINK
Esystem Magyarország Kft. eSystem TSS v1.0 LINK
Flexibile Bt. MYINFO v23.1 LINK
Flexys Számítástechnikai Rendszerház Kft. FLEXYS BELÉPTETŐ KASSZA V13.0 L LINK
Forensys Kft.1 EventBooking v4.2.0 LINK
Forensys Kft.1 EventBooking v4.4.5 LINK
Fruitsys Zrt. Fruitsys v2.0.2.80 LINK
Gantner Belgium Kft. RECREATEX V8.2.0.2 LINK
GriffSoft Informatikai Zrt. Forrás.NET v8.29.0 LINK
HC POINTER Kft. PROFFITTSS v5.24.1.11 LINK
Hotelsystem Kft. HS Ticketsystem v1 LINK
Hospitality and Retail Systems Kft. HRS Enterprise Hospitality Portal (TNG) 1.6 LINK
Hostware Kft. HostWare FIT Fürdőbeléptető programcsomag V7.20 LINK
Idenso Magyarország Kft. IBSP v9.1 LINK
IKONO Hungría Kft. FINANZAS v1.0.0 LINK
InteliArt Online Marketing Kft. PROCYONEVENT v1.2 LINK
INTERTICKET Kft. TICKETS szoftver v5.10 LINK
In Time Business Kft. In Time LINK
Jegymester Kft. Jegymester Jegyértékesítő Rendszer v4.16 LINK
Jegyvasarlas.hu Zrt. Jegyvasarlas.hu NTAK v1.0 LINK
JEGYx1 Zrt. JEGYx1 v2.9 LINK
Jómagam Bt. Plútó v24 LINK
Juta-Soft Kft. JUTA-Soft TSS Interfész v1.1 LINK
K3Net Kft. Mytix LINK
Barcika Art Nonprofit Kft. Kolorticket Jegyértékesítő és beléptető rendszer v2.0 LINK
LOGINFORM Kft. NTAK Dynamics 1.0 for Microsoft Dynamics NAV 2018 v1.0 LINK
MOLSoft Bt. MSUZLET / MSATRACT v1.0.0.0 LINK
MORGENS Design Kft.1 ZADIR TICKET v1.0 LINK
NEBET.HU Kft. TICKETSMART v1.0 LINK
Netpositive Backstage Event Management LINK
Novodata Zrt. Novoshop v3.23 LINK
Novus Cura Kft. Ticketbox v12.8 LINK
oneticket.hu Kft. oneticket v2.0 LINK
OpenApp Kft. OPENAPP v23 LINK
ORIGO Software Kft. Origo Shop v1.0 LINK
Oxford One Zrt. Rockpay v1.0 LINK
Passeum Europe Kft. Passeum Ticketing v1.43.0 LINK
Pannon Set Kft. PS TSS v1.01 LINK
ProgSpectrum Bt. TicketPoint v1.0 LINK
Promera Menedzsment Kft. 2 TimeBeeZ v3.7.2 LINK
Qilaq Solutions Kft. Qard™ V1.0 LINK
Raab Digital Kft. MultiMuseum v2.1 LINK
RESOLD Kft. RSTICKET v1.0 LINK
Rhino Computer Kft. Rhino Számlázó v1.0 LINK
SHOWTRADE Kft. Funcode Wizard Platform v2.1 LINK
SomaConsult Kft. SomaSoft Tick-It v1.0 LINK
SRS Informatika Kft. SRS Ticketing Rendszer 10 LINK
Szebellédy Péter ev. 1 ROCK1 Ticket v1.0 LINK
Teletrend Kft. n-tree Access Sale v4.10.001.0361 LINK
TiCat Kft. TICAT v2.0 LINK
Ticket Base Kft. Ticket Base TSS szoftver v1.2 LINK
Ticketportal_HU_Kft. Ticketportal v1.0 LINK
TIXA Hungary Kft. TIXA v2.0 LINK
UD INFOPARK Nonprofit Kft. UDTICKET v3.0 LINK
Using Kft. Jegyek v1.0   LINK
Városliget Zrt. Liget jegyrendszer v2.4.3 LINK
Webra International Kft. Webra v3.0 LINK
Wellness Gate Hungary Kft. WELLNESS GATE v2023.3.14.3418 LINK
Yami Kft. CafeSzoft NTAK v1.0 LINK

 


1 A szoftver kizárólag webshopos jegyértékesítés esetén tudja teljesíteni hiánytalanul az NTAK adatszolgáltatást

2 A rögzített (készpénzes fizetési mód kezelésének hiánya, kötelezően rögzítendő látogatói adatok) limitáció miatt a TimeBeeZ szoftver kizárólag webshopos jegyértékesítés esetén tudja hiánytalanul teljesíteni az NTAK adatszolgáltatást.


 

Ingyenes szoftver

Az MTÜ a turisztikai attrakciók üzemeltetői számára ingyenes jegykezelő szoftvert fog biztosítani, amelyen keresztül minden szükséges adminisztrációs teendő és a napi NTAK-adatszolgáltatás is könnyen és gyorsan teljesíthető. Az ingyenes szoftverrel kapcsolatos információk az https://info.vendegem.hu/attrakcio/ oldalon találhatóak meg. Kérjük, mielőbb regisztráljon az NTAK-ba és kísérje figyelemmel honlapunkat!

Gyakori kérdések

  Nem, hiszen ebben az esetben az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciónak való megfelelőségi szempontok nem érvényesülnek, mivel a szolgáltatások igénybevétele nem belépőköteles módon valósul meg, így sem jegyértékesítés, sem jegykiállítás nem történik. Továbbá szintén nem kell regisztrálni és adatot szolgáltatni az NTAK-ba akkor sem, ha egy ingyenes rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz, vagy ingyenes belépőjegyhez kötött.

  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet úgy definiálja az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciót, hogy annak üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

  Igen, az NTAK regisztrációt minden esetben el kell végezni, ha az adott turisztikai attrakció működtetésére engedéllyel, vagy nyilvántartásba vételi dokumentummal rendelkezik a szolgáltató, függetlenül attól, hogy az adott tevékenységet fő vagy melléktevékenységkén végzi.

  A jegyértékesítési tranzakciókról az alábbi adatokat küldik be a jegykezelő szoftverek automatikusan az NTAK-ba:

  • azonosító adatok: szolgáltató adószáma; attrakció NTAK regisztrációs száma; szoftver neve és verziószáma; üzenetküldés ideje;
  • programadatok: program neve és helyszíne; program kezdete és vége; program típusa és gyakorisága; program kategóriája;
  • tranzakcióadatok: tranzakció időpontja; fizetési módok és összegek; értékesítési csatorna; vendég küldőországa (irányítószám / országkód); programhoz nem köthető tételek, pl. fürdőköpeny bérleti díja, kilátótorony belépő stb.;
  • eladott jegy(ek) adatai: jegy azonosítója; jegy megnevezése; jegy kategóriája; jegy bruttó ára; ÁFA kategória; programhivatkozás; kedvezmények; személyek száma; érvényességi idő.

  Jegyérvényesítéskor a jegy azonosítójáról, a jeggyel belépő személyek számáról, a belépések számáról és a felhasználás módjáról kerülnek be adatok az NTAK-ba.

  A szolgáltatónak a jegy érvényesítéséről csak abban az esetben szükséges adatot küldeni az NTAK-ba, ha ugyan azzal a jegyértékesítő szoftverrel történik a beléptetés is. Az önálló jegyérvényesítési rendszerek, amelyek külső input alapján kapják meg a beléptetéshez szükséges adatokat, nem minősülnek jegykezelő szoftvernek.

  Az adott turisztikai attrakciót a nyilvántartásba vételi igazolást vagy a működési engedélyt kiadó hatóság ellenőrzi, ez az adott attrakció típusától függ.
  Ahhoz a hatósághoz szükséges fordulni, amelyik az adott turisztikai attrakció felügyeleti szerve.
  Főszolgáltatásként azt kell választani, amely szolgáltatásból a szolgáltató a legtöbb bevételt szerzi, és amelyik a legnagyobb arányban határozza meg szolgáltatói tevékenységét.
  Nem módosítható az attrakció által nyújtott főszolgáltatás az NTAK felületén, az attrakció főszolgáltatását csak a szolgáltatási hely törlésével és új regisztrációval lehet módosítani.
  Az NTAK regisztrációs szám a turisztikai attrakció azonosítására szolgál.
  A szolgáltató felelőssége az NTAK regisztráció és adatszolgáltatás. A szükséges adatok beszerzésével kapcsolatban a NAV, KSH, könyvelő nyújthat további segítséget.
  Statisztikai célt szolgál. Azért, hogy rendelkezésre álljon egy egységes, pontos és naprakész, digitális nyilvántartás minden, a jogszabályban nevesített turisztikai attrakciónak regisztrálnia kell. Ez hosszú távon elengedhetetlen feltétele a célzott és releváns ágazati fejlesztési, támogatási döntéseknek, az adatvezérelt ágazatirányításnak.
  A szolgáltatónak azt az időpontot kell nyitás évének megjelölni, amikortól átvette/elindította az adott turisztikai attrakció üzemeltetését, ez a dátum szerepel a felügyeleti szerv által kiállított nyilvántartásba vételi dokumentumon vagy a működési engedélyen.
  A szolgáltatónak csak attól az időponttól szükséges a visszamenőleges statisztikai adatokat megadni, amikortól ő üzemeltette az adott turisztikai attrakciót. Az előtte lévő időszakról nem kell, hiszen nem is tud adatot felölteni.
  Első megnyitás alatt azt az évet értjük, amikortól a szolgáltató átvette a szolgáltatási helyet és megkezdte az üzemeltetést, azaz amikortól megkapta az üzemeltetési engedélyét, vagy amikortól nyilvántartásba vette a felügyeleti szerv.
  Abban az esetben, ha a szolgáltató olyan helyet üzemeltet, ahol korlátlan időt lehet eltölteni egy helyen, a szolgáltató becslése alapján kikalkulálható, hogy jellemzően mennyi időt szoktak eltölteni a vendégek az adott attrakciónál, vagy hogy kb. mennyi időt szánnak átlagosan az adott attrakció szolgáltatásainak igénybevételére, vagy mi az a minimum időintervallum, amit szükséges ráfordítani az adott attrakcióra, programra.
  Ez esetben az „Egyéb nyelv” kategóriát kell választani.
  A parkolás és a közlekedés esetén a KRESZ szabályai a mérvadóak. Hiába alakítottak ki parkolót buszoknak, ha oda tilos behajtani és nem is használják buszok fogadására. Akkor kell buszparkolóként jelölni, ha a KRESZ szabályai szerint megközelíthető területen van a buszparkoló.
  Igen jelöljék, ha kijelölt parkolóként működik a terület. Annak nincs jelentősége, hogy milyen fenntartású a parkoló, ha a turisztikai attrakció vendégei számára használható. Viszont az NTAK-adatszolgáltatásnál releváns információ, hogy az adott attrakció rendelkezik-e parkolóval.
  A kimutatásokban szereplő riportok adattartalmát a szakmai szervezetekkel egyeztetve alakítja ki az MTÜ. Az adatszolgáltatás indulása után erről bővebb tájékoztatást kapnak majd a szolgáltatók.

  Az adatszolgáltatásra kizárólag az NTAK-kal kommunikálni képes, az MTÜ által kiállított Igazolással rendelkező jegykezelő szoftverek használhatók. Az NTAK által kiállított Igazolással rendelkező, adatszolgáltatásra képes szoftverek aktuális listája az info.ntak.hu/attrakcio oldalon található.

  Ha olyan szoftvert használ, amely rendelkezik az MTÜ által kiállított Igazolással arról, hogy a szoftver képes az NTAK számára adatot szolgáltatni, akkor a szoftver továbbra is használható. Az NTAK által kiállított Igazolással rendelkező, adatszolgáltatásra képes szoftverek aktuális listája az info.ntak.hu/attrakcio oldalon található.

  Most is vannak a piacon olyan szoftverek, amelyek integrált rendszerek, azaz az online pénztárgép funkciót is támogatja az adott szoftver.
  Nem tesz különbséget a jogszabály az üzemeltetés módjában. Az a turisztikai attrakció, amelynek üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel, belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja, az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett.
  Amennyiben a szolgáltató úgy dönt, hogy megszűnteti a turisztikai attrakció üzemeltetési tevékenységét, akkor ezt a nyilvántartásba vételi dokumentumot kiadó felügyeleti szervnél kell bejelenteni, aki a megfelelő eljárást követően törölni fogja a nyilvántartásából. Ezután kell a szolgáltatónak törölni magát az NTAK-ból. Fontos megjegyezni mielőtt megszüntetni kívánja vállalkozását és az ezzel kapcsolatos hivatalos ügyintézési folyamatot elindítja, azt megelőzően feltétlenül lépjen be az NTAK, illetve VENDÉGEM felületére (amennyiben az ingyenes szoftvert használja), és az esetlegesen el nem végzett műveleteit zárja le, és mentse le az Ön számára fontos adatokat. Fontos, hogy ne maradjon semmi se függőben, hiszen amint életbe lép a vállalkozás megszüntetését jóváhagyó határozat, a pár napos átfutást követően már egyik rendszerbe sem fog tudni belépni.
  A jegyváltást követően azonnal, de legfeljebb 30 percen belül a szoftverek automatikusan beküldik a megváltott jegy(ek)hez kapcsolódó tranzakciók adatait az NTAK-ba.

  Nem minősül medencének a mofetta. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet alapján a közfürdő az, ami nem saját használatú, zárt területen épített, épületen belül, illetve kívül elhelyezett nyilvános fürdési lehetőség (medence, kád, zuhany), ahol a szolgáltatások szabályozott feltételek mellett vehetők igénybe.

  A rendezvény szervezőjének kell beregisztrálnia az NTAK-ba, így ő lesz a szolgáltató, az ő bejegyzett székhelye pedig a szolgáltatási hely. Az NTAK-ban a turisztikai attrakcióknál egy szolgáltatási hely szerepelhet, ami nem minden esetben ugyanaz, mint a rendezvény helyszíne. Ha a szolgáltató pl. a saját székhelyén szervez rendezvényt, akkor az adott programnak a helyszíne meg fog egyezni a szolgáltató szolgáltatási helyével. Ha azonban a szolgáltató egy másik, pl. bérelt helyszínre szervez egy rendezvényt, abban az esetben a bérelt helyszín címe programhelyszínként kerül be a szoftverbe, így ez már nem fog megegyezni a szolgáltatási hellyel. A zenés-táncos rendezvények helyszíne a jegykezelő szoftverben állítható be - nem pedig az NTAK regisztráció során szolgáltatási helyként, azaz programhelyszínként fog megjelenni a jegykezelő szoftverből érkező adatok között az NTAK adatszolgáltatás keretében.
  A turisztikai attrakció üzemeltetőjének minden esetben NTAK-adatküldésre alkalmas jegykezelő szoftverén keresztül, elektronikus formában kell beküldenie az adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba, amennyiben az attrakció nem ingyenesen látogatható, hanem belépőjegy köteles. Ha a szolgáltató eddig nem használt szoftvert – mert nem online értekesített jegyet – akkor be kell szereznie egy NTAK igazolással rendelkező jegykezelő szoftvert, amelyen keresztül teljesíteni tudja az NTAK adatszolgáltatás kötelezettségét.

  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtására vonatkozó 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet úgy definiálja az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciót, hogy annak üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja.

  Amennyiben a nyilvántartásba vételi engedély (műkődési engedély) alapján az attrakció a szolgáltatások igénybevételét belépőköteles módon valósítja meg, úgy NTAK regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezett.

  A jegyértékesítési üzenet azoknak az adatoknak az összessége, melyet a jegyértékesítés során a jegyértékesítő szoftver továbbít az NTAK ATTRAKCIÓ szakrendszer részére. A jegyértékesítési üzenetek két nagyobb egységből állnak: a programadatokból és az értékesítési tranzakciókból.
  Egy adott program azonosítója egy adott szolgáltatási helyen. A "szolgHelyProgramAzonosito” megadása akkor szükséges, ha egy szolgáltatási helyen több jegyértékesítő szoftveren keresztül lehet ugyanarra a programra jegyet vásárolni. A különböző jegyértékesítő szoftverek kezelői kötelesek biztosítani, hogy a szoftverük felületén a felhasználó megadhassa a program azonosítóját („szolgHelyProgramAzonosito”), amely az alkalmazások között egységes lesz. Így az adatküldés során beazonosítható, hogy a két vagy több jegyértékesítő szoftveren keresztül eladott jegyek ugyanarra a programra vonatkoznak.
  Igen, a rendezvényszervező/programszervező cég felelőssége, hogy tájékoztassa a jegyértékesítő szoftverek kezelőit, hogy ugyanaz a „szolgHelyProgramAzonosito” kerüljön a jegyértékesítési üzenetekbe, annak érdekében, hogy az adatküldés szempontjából beazonosítható legyen, hogy a két vagy több jegyértékesítőn keresztül eladott jegyek ugyanarra a programra vonatkoznak.
  Számos zenés-táncos rendezvény esetében a jegyértékesítő szoftver és a helyszíni beléptetés szoftvere elválik egymástól, akár két, teljesen független rendszeren keresztül is megvalósulhat a két folyamat. A rendezvényszervező felelőssége, hogy olyan jegyértékesítő szoftvert alkalmazzon, amin keresztül megvalósulhat az adatszolgáltatás az NTAK-ba. Csak abban az esetben szükséges a jegyérvényesítési adatokat is megküldeni az NTAK-nak, ha a beléptetés szintén az NTAK igazolással rendelkező jegyértékesítési rendszeren keresztül történik.
  A 2016. évi CLVI. törvény 2. § (7) bekezdése értelmében a turisztikai attrakció olyan turisztikai céllal hasznosított és működtetett természeti vagy ember alkotta vonzerő, illetve földrajzi terület, amely a látogatók számára élmény-, szabadidős, utazási szolgáltatásokkal, kínálati palettával, vagy szórakoztatási funkcióval rendelkezik. Ha egy uszodát sportolók edzés vagy versenyzés céllal, vagy az óvodai/iskolai csoportok oktatási céllal használnak, akkor az ilyen esetekben (általában) a jegypénztárban nem történik jegyértékesítés. Ha ilyen szolgáltatást nyújt egy turisztikai attrakció szerződéses formában, amelyhez nem kapcsolódik konkrét jegyértékesítés, akkor ezekben az esetekben nem kell adatot küldeni az NTAK-ba. Fontos viszont, hogy az uszodában szabadidős tevékenység keretében megforduló minden látogató részére az értékesített belépőjegyről, bérletről adatot kell szolgáltatni az NTAK-ba.