ASP/NTAK

 

Az NTAK működését a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény határozza meg, a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az önkormányzati ASP keretrendszerben elérhető az NTAK szakrendszer, amely a turisztikai ágazat adatszolgáltatásával kapcsolatos jegyzői feladatokhoz, ellenőrzésekhez nyújt támogatást. Az ASP keretrendszerhez való hozzáférésről a Magyar Államkincstár tud felvilágosítást adni.

2021. október 11-től az NTAK üzemeltetője részére − a 239/2009. (X. 20.) és a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletekben meghatározott −, a jegyzők által kötelezően megküldendő dokumentumok másolatát az ASP/NTAK felületen elérhető Dokumentumtárba kell elektronikusan feltölteni. A Dokumentumtár az ASP/NTAK szakrendszer megnyitását követően, a Dokumentumok menüpont alatt található. A teljes ASP/NTAK szakrendszer felhasználói kézikönyve a belépést követően a kezdőlapon található hivatkozásra kattintva érhető el.

A jogszabályokban előírt egyéb értesítések tekintetében is az NTAK kizárólag elektronikus formában, írásban tart kapcsolatot az önkormányzatokkal a jegyzok@mtu.gov.hu e-mail címen.

Információk szálláshely ellenőrzésről

Az alábbi összefoglalót a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak a Kormány által kijelölt üzemeltetője állította össze a 2022. február 10. napján hatályos, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

Az összefoglaló röviden tartalmazza a szálláshelyek hatósági ellenőrzésének egyes típusaival összefüggésben a jegyző, mint kereskedelmi hatóság számára rögzített feladatokat.

 

1. HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS 6 ÉVENTE LEGALÁBB EGY ALKALOMMAL
(Korm. rendelet 7/A.§ (3) bek. és (10) bek.)

A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.

A 6 évente történő hatósági ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet emelte be a Korm. rendeletbe, így a már működő szálláshely-szolgáltatók esetében az első 6 éves ellenőrzési periódust az ezen szabály hatályba lépésétől, azaz 2019. június 28. napjától kell számítani.

A rendelkezésre álló időtartamon belül az ellenőrzés pontos időpontjáról a jegyző dönt.

A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 napon belül megküldi.

A vizsgálat szempontrendszere (Korm. rendelet 7/A.§ (6) bek.)

A jegyző azon túl, hogy az illetékességi területén lévő szálláshely-szolgáltatók teljesítették-e a regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségüket az NTAK felé (hiszen erre évente köteles ld. 2. pont), az alábbiakat vizsgálja kiemelten:

  • a szálláshely-szolgáltató eleget tesz-e a Korm. rendelet 5. §-ban meghatározott rendelkezésnek, és
  • a szálláshely megfelel-e a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység e rendeletben foglalt és a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett feltételeinek.[1]

  

2. ÉVES ELLENŐRZÉS - NTAK regisztráció és rendszeres adatszolgáltatás
(Korm. rendelet 7/A.§ (4) bek. és (7) bek.)

A jegyző a szálláshely-szolgáltató NTAK felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét évente köteles hatósági ellenőrzés keretében elvégezni, amelyet az ASP keretrendszer NTAK szakrendszerén keresztül köteles teljesíteni.

Az NTAK-ra vonatkozóan a jegyző azt köteles évente ellenőrizni, hogy az illetékességi területén lévő szálláshely-szolgáltatók teljesítették-e a regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségüket az NTAK felé.

Ezen kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az ASP keretrendszer NTAK szakrendszerén keresztül történik

  • az NTAK-regisztráció az ASP keretrendszer NTAK szakrendszerén a Szolgáltatási helyek menüpontban;
  • az NTAK adatszolgáltatás a Szolgáltatási helyek / Napi zárások menüpontban kérdezhető le.

Az adatok egyesével, vagy Excel-listában is lekérdezhetőek.

A jegyző értesíti az NTAK üzemeltetőjét azon szálláshelyekről, amelyek nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján az NTAK-ban nem regisztráltak, vagy az adatszolgáltatási kötelezettségüket nem, vagy nem megfelelően teljesítették.

 

3. TÁRGYÉVRE VONATKOZÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
(Korm. rendelet 7/A.§ (8) bek.)

A hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódóan a jegyző éves ellenőrzi tervet készít, amelyet a tárgyévre vonatkozóan előre, a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küld meg az NTAK üzemeltetőjének.

Az ellenőrzési tervtől történő eltérésről, indoklással együtt, nyolc napon belül értesíti az NTAK üzemeltetőjét. 

A jegyző a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig tájékoztatja az NTAK üzemeltetőjét arról is, ha a tárgyévben nem végez ellenőrzést, vagy az illetékességi területén szálláshely nem üzemel.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti összefoglaló mindössze átfogó jellegű ismertetőnek minősül, és mint ilyen, nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályokban foglalt részletes szabályok megismerését, azok áttekintését. Kérdés esetén minden alkalommal tájékozódjon a hatályos jogszabályokból! 

 

 

[1] A bekezdéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Korm. rendelet 21. §-a szerint „E rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az első szálláshely-minősítő szervezet általi szálláshely-minősítés megtörténtéig azon 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén, amelyek teljesítették a 21/A. § szerinti kötelezettségüket.”

A Korm. rendelet 21.§-a alapján a 2021. december 31. napjáig nyilvántartásba vett szálláshelyek esetében amíg az adott szálláshelyet a szálláshely-minősítő szervezet nem sorolja be a megfelelő fokozatba, azaz a szálláshely-minősítési eljárást nem folytatja le, a Korm. rendelet 2021. december 31. napján hatályos szabályait kell alkalmazni, így szálláshely-minősítéssel még nem rendelkező szálláshelyek vonatkozásában a 2021. december 31. napján hatályos rendelkezések alapján szükséges a hatósági ellenőrzéseket is lefolytatni.