Regisztráció folyamata

A regisztrációt lépésről lépésre bemutató, részletes útmutatók a SEGÉDLETEK menüpontban találhatóak.

 A jogszabályi rendelkezések alapján minden hazai szálláshelyet, vendéglátó üzletet és turisztikai attrakciót – kizárólag elektronikusan – regisztrálni kell az NTAK-ba.

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2023. július 1-jétől írja elő.  Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó, vagy jegykezelő szoftverrel is.

Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

Vendéglátó üzletet csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni. A vendéglátó üzlettípust a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. március 31-ig kellett bejelenteni a területileg illetékes jegyzőnek. Amennyiben ezt a szolgáltató még nem tette meg, javasoljuk, haladéktalanul pótolja.

Az NTAK regisztráció során rögzíteni kell a szolgáltató törzsadatait, a szolgáltatási helyek adatait, végül a szolgáltatási helyeken elérhető ágazati (szálláshely, vendéglátó üzlet, attrakció) adatokat.

 • elsőként a szolgáltatói törzsadatok és a szolgáltatóhoz tartozó szolgáltatási helyek regisztrációját kell elvégezni,
 • majd a szolgáltatási helyek ágazati adatait kell rögzíteni.

 

Az ágazati adatok rögzítése, az adatok karbantartása az NTAK-ba történő belépést követően a SZÁLLÁSHELY / VENDÉGLÁTÁS / ATTRAKCIÓ felületeken történik. További részletek az ÁGAZATI ADATOK RÖGZÍTÉSE almenüpontban találhatóak.

A szálláshelyet, a vendéglátó üzletet és a turisztikai attrakciót annak törvényes képviselője, vagy képviselőjének meghatalmazottja rögzítheti a szolgáltatási helyek regisztrációját követően. Fontos, hogy az NTAK-ban rögzített adatoknak mindenben meg kell egyezniük az egyéb hivatalos iratokban szereplő adatokkal!

Szolgáltató regisztrációja

Különböző gazdálkodó szervezetek regisztrációjához szükséges adatok

 

 

Gazdasági társaságok

Amennyiben a regisztrálandó, adatszolgáltatásra kötelezett valamilyen gazdasági társasági formában végzi tevékenységét – tehát nyilvánosan vagy zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság vagy betéti társaság – akkor az alábbi dokumentumokat kell előkészíteni a központi regisztrációhoz:

 • a tevékenységet végző jogi személy adószáma;
 • a tevékenységet végző jogi személy székhelyének és levelezési címének adatai;
 • a regisztrációt végző személy, − aki a tevékenységet végző jogi személy törvényes képviselője − ügyfélkapus belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

 

A tevékenységet végző jogi személy törvényes képviselője a Rendelkezési Nyilvántartásban más személy részére is meghatalmazást adhat a regisztráció elvégzésre.

 

 

Egyéni vállalkozó

Amennyiben a regisztrálandó, adatszolgáltatásra kötelezett egyéni vállalkozó, akkor az alábbi dokumentumokat kell előkészítenie a központi regisztrációhoz:

 • az egyéni vállalkozó adószáma;
 • a regisztrációt végző személy ügyfélkapus belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

 

Egyéni vállalkozó a Rendelkezési Nyilvántartásban más személy részére is meghatalmazást adhat a regisztráció elvégzésre.

 

 

Adószámos magánszemély

Amennyiben a regisztrálandó, adatszolgáltatásra kötelezett adószámos magánszemély, akkor az alábbi dokumentumokat kell előkészítenie a központi regisztrációhoz:

 • az adószáma;
 • a regisztrációt végző személy ügyfélkapus belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

 

Adószámos magánszemély nem adhat meghatalmazást a Rendelkezési Nyilvántartásban, ezért a regisztrációt csak saját ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával végezheti el.

 

 

Egyéb szervezet

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató valamilyen egyéb szervezetként végzi tevékenységét – egyesület, sportszervezet, szakszövetség, köztestület, alapítvány, közalapítvány, egyház, vallási egyesület, egyéb szervezet –, akkor az alábbi dokumentumokat kell előkészíteni, és a szolgáltató regisztrációja során feltölteni az NTAK-ba:

 • amennyiben a szervezet önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője végzi a regisztrációt, a képviseleti jogát igazoló aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta;
 • amennyiben nem a szervezet önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője végzi a regisztrációt, a regisztráló személy részére szóló NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYKEZELŐI MEGHATALMAZÁS, amelyhez a minta itt található. A meghatalmazás mellé az azt megadó törvényes képviselő(k) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját is szükséges feltölteni.

 

A képviseleti jog igazolására, illetve meghatalmazás megadásához egyidőben több dokumentum benyújtása is szükséges lehet az alábbi esetekben:

 • ha a szervezetnek egy önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselője, de a regisztrációt nem ő végzi, ebben az esetben feltöltendő: a szervezet képviseletében önállóan eljáró, aláírási jogosultsággal rendelkező személy által kiállított, a regisztráló személy részére szóló NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYKEZELŐI MEGHATALMAZÁS, valamint a törvényes képviselő aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája.
 • ha a szervezetnek együttes képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselői vannak, ebben az esetben feltöltendő: az összes képviselő adatival kitöltött, minden képviselő által aláírt, a regisztráló személy részére szóló NEMZETI TURISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÜGYKEZELŐI MEGHATALMAZÁS, valamint a törvényes képviselők aláírási címpéldányai, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintái.
 • ha a szervezetnek együttes képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselői vannak és a regisztrációt a szervezet egyik együttes képviselője végzi, ebben az esetben feltöltendő: nyilatkozat arról, hogy melyik együttes aláírásra jogosult fél végzi a regisztrációt a szervezet nevében, amely nyilatkoztatot együttesen, cégszerűen aláírnak, valamint feltöltendő a törvényes képviselők aláírási címpéldányai, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintái.

 

A meghatalmazás elektronikus okiratként is benyújtható, ha a dokumentumon az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el. Ebben az esetben a törvényes képviselők aláírási címpéldányainak, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáinak feltöltése nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az NTAK-regisztráció során nincs lehetőség a beadott kérelemhez kapcsolódóan dokumentumok pótlására, vagy az adatok módosítására. A nem megfelelő kérelem elutasításra (ezzel együtt törlésre) kerül, azt a helyes adatokkal szükséges újra beadni.

Fentiek értelmében, ha az egyéb szervezet regisztrációjakor nem kerül feltöltésre az összes szükséges dokumentum, akkor a szervezet az ellenőrzést követően törlésre kerül, és annak NTAK-regisztrációját meg kell ismételni.

 

Szolgáltatási hely regisztrációja

Szolgáltatási hely jelentése:

Az NTAK-hoz történő csatlakozás tekintetében a szolgáltatási hely a szálláshely, vendéglátás, vagy turisztikai attrakciók közül egy vagy több szolgáltatást (akár egy időben) nyújtó helyszín.

Ágazati adatok rögzítése

Az ágazati (szálláshely, vendéglátó üzlet, turisztikai attrakció) adatok rögzítése során az NTAK regisztrációs folyamat a regisztráció során kiválasztott ágazatokban folytatódik, ahol a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, ágazat specifikus adatokat kell megadni az alábbiak szerint:

 • a szálláshely-szolgáltató esetén az üzemeltetett szálláshely(ek) részletes adatait;
 • a vendéglátó üzlet üzemeltetője esetén az üzemeltetett vendéglátó üzlet(ek) részletes adatait;
 • a turisztikai attrakció üzemeltetője esetén az üzemeltetett attrakció(k) részletes adatait.

 

Az NTAK a szolgáltatás rögzítését követően generálja a szolgáltató részére a regisztrált nyilvántartás érdekében létrehozott egyedi azonosítót, ez az NTAK regisztrációs szám.

A 2021. november 1. előtt regisztrált szálláshelyek NTAK regisztrációs száma változatlan marad.

 

SZÁLLÁSHELY

Az alábbiakban találja, hogy az NTAK arra jogosult felhasználója milyen adatokat köteles megadni a szálláshelyére vonatkozóan:

 1. szálláshely neve,
 2. pontos címe,
 3. jogszabály szerint a szálláshely típusa (8 kategóriából);
 4. besorolásának típusa;
 5. kapcsolattartó levelezési címe,
 6. kapcsolattartó telefonszáma,
 7. kapcsolattartó elektronikus levelezési címe,
 8. férőhely és kapacitási adatok (szobák, ágyak, pótágyak száma),
 9. tevékenység kezdőnapja;
 10. üzemeltetés jellege (saját ingatlanban végzik-e a tevékenységet).

Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történik, úgy a változást a szálláshely üzemeltetője a változás bekövetkezését követően legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK-ban átvezetni. Ha az NTAK üzemeltetője hatósági adatszolgáltatás vagy a szálláshely üzemeltetőjének értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett szálláshely, illetve a szálláshely üzemeltetőjének NTAK-ban megadott adatainak változásáról, jogosult az NTAK-ban az adatokat módosítani, amennyiben a szálláshely üzemeltetője azokat nem vezeti át 8 napon belül.

 

VENDÉGLÁTÁS

Az alábbiakban találja, hogy az NTAK arra jogosult felhasználója milyen adatokat köteles megadni a vendéglátó üzletére vonatkozóan:

 1. vendéglátó üzlet neve,
 2. pontos címe,
 3. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet típusa (11 típusból, lásd 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete);
 4. kapcsolattartó levelezési címe,
 5. kapcsolattartó telefonszáma,
 6. kapcsolattartó elektronikus levelezési címe;
 7. tevékenység kezdőnapja;
 8. kapacitási adatok;
 9. nyitvatartási adatok;
 10. további, a szolgáltatás jellegére vonatkozó adatok.

Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történik, úgy a változást a vendéglátó üzlet üzemeltetője a változás bekövetkezését követően legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK-ban átvezetni. Ha az NTAK üzemeltetője hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének NTAK-ban megadott adatainak változásáról, jogosult az NTAK-ban az adatokat módosítani, amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltetője azokat nem vezeti át 8 napon belül.

 

ATTRAKCIÓ

Az alábbiakban találja, hogy az NTAK arra jogosult felhasználója milyen adatokat köteles megadni az általa üzemeltett attrakció(k)ra vonatkozóan:

 1. turisztikai attrakció neve;
 2. pontos címe;
 3. jogszabály szerinti besorolási típusa;
 4. kapcsolattartó levelezési címe;
 5. kapcsolattartó telefonszáma;
 6. kapcsolattartó elektronikus levelezési címe;
 7. az adott szolgáltatási helyen elérhető turisztikai szolgáltatások;
 8. általános adatok;
 9. infrastruktúrára vonatkozó adatok;
 10. gazdasági adatok;
 11. akadálymentességre vonatkozó adatok;
 12. tevékenység kezdőnapja.

Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történik, úgy a változást a turisztikai attrakció üzemeltetője a változás bekövetkezését követően legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK-ban átvezetni. Ha az NTAK üzemeltetője hatósági adatszolgáltatás vagy a turisztikai attrakció üzemeltetőjének értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció, illetve a turisztikai attrakció üzemeltetőjének NTAK-ban megadott adatainak változásáról, jogosult az NTAK-ban az adatokat módosítani, amennyiben a turisztikai attrakció üzemeltetője azokat nem vezeti át 8 napon belül.

Gyakori kérdések

  Az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó jogosultságát az NTAK az adatok beírása során automatikusan ellenőrzi. Az ellenőrzés során három közhiteles nyilvántartásban – cégnyilvántartás, egyéni vállalkozói nyilvántartás, rendelkezési nyilvántartás – történik az automatikus ellenőrzés. Amennyiben az automatikus ellenőrzés során a beírt adatokban a rendszer hibát észlel, a regisztrációt nem lehet elvégezni. A sikertelen regisztráció kísérletének további vizsgálata céljából küldje meg a turisztika@1818.hu ügyfélszolgálati e-mail címre, a https://ebev.nav.gov.hu/ felületén elérhető törzsadatlapot és a hibaüzenetről készített képernyőképet.

  Jogosultságkezelési Ügynök (JKÜ) szolgáltatáson keresztül az NTAK ellenőrzi, hogy az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó jogosult-e eljárni az adott szolgáltató képviseletében. A JKÜ ellenőrzése során az alábbi közhiteles nyilvántartás adatait kérdezi le:

  • cégnyilvántartás;
  • egyéni vállalkozói nyilvántartás;
  • rendelkezési nyilvántartás;
  • NAV nyilvántartása.

  Ezen nyilvántartásokban szükséges a regisztrációt elvégezni kívánó személy adatainak ellenőrzése, amiknek karakterpontos egyezősége szükséges ezen adatbázisokban. Ezen adatok:

  • név;
  • születési név;
  • édesanyja neve;
  • születés helye és ideje;
  • adószám, adóazonosító jel.

  Ha valamelyik nyilvántartásban nem egyeznek az adatok, úgy a jogosultságellenőrzés hibára fog futni. Minden a szervezetet érintő nyilvántartásban egyeznie kell az adatoknak. Cégek esetében azt kell leellenőrizni, hogy van-e az önálló képviseleti jogú személynek bejegyzett adóazonosító jele a cégnyilvántartásban, és ha igen, az egyezik-e az adókártyán feltüntetett számmal. Amennyiben a fenti adatokban hiba/eltérés van, akkor kérjük, hogy a nyilvántartást vezető szervhez forduljon. Ha a fenti nyilvántartásokban minden adat helyesen szerepel, úgy kivizsgálás céljából a turisztika@1818.hu e-mail címre küldje megkeresését.

  Az Ügyfélkapuval rendelkező felhasználó jogosultságát az NTAK az adatok beírása során automatikusan ellenőrzi. Az ellenőrzés során három közhiteles nyilvántartásban – cégnyilvántartás, egyéni vállalkozói nyilvántartás, rendelkezési nyilvántartás – történik az automatikus ellenőrzés. Amennyiben az automatikus ellenőrzés során a beírt adatokban a rendszer hibát észlel, a regisztrációt nem lehet elvégezni. A sikertelen regisztráció kísérletének további vizsgálata céljából küldje meg az ügyfélszolgálat e-mail címére a https://ebev.nav.gov.hu/ felületén elérhető törzsadatlapot és a hibaüzenetről készített képernyőképet. A Rendelkezési Nyilvántartásban rögzített NTAK ügykezelői meghatalmazással lehet meghatalmazottként regisztrálni, erről ide kattintva olvashat részletesen. Egyéb szervezetek esetében ide kattintva található a meghatalmazásminta.

  Igen. Amennyiben a szolgáltató, a jövőben már nem kívánja folytatni az adott szálláshelyhez kapcsolódó szálláshely-szolgáltatási tevékenységet (ebben az esetben szükséges a működési engedély érvénytelenítése) vagy már a szálláshellyel sem rendelkezik, abban az esetben a korábban regisztrált szálláshely törlésére van lehetőségük az NTAK rendszerében, a szálláshelyek szerkesztése menüpontban.

  A szolgáltatási hely törléséhez kérjük, jelentkezzen be a https://ntak.hu oldalra, majd a fejléc Szolgáltatások és Szolgáltatási helyek feliratú menüpontjára kattintson. Nyissa le a megfelelő Szolgáltató táblázatát, majd kattintson a törölni kívánt szolgáltatási hely neve mellett található ceruza ikonra. Az ezután megjelenő képernyőn láthatja a Szolgáltatási hely törlése gombot, ezzel fogja tudni a törlést megtenni.

  Ha az adószám első 8 számjegye nem változik, csak az utolsó 3, akkor a változását e-mailben szükséges jelezni az Ügyfélszolgálaton, a turisztika@1818.hu e-mail címen. Az e-mailben az alábbi adatokat szükséges megadni:

  • szolgáltató neve;
  • szolgáltató korábbi adószáma;
  • szolgáltató új adószáma.

  A levélhez csatolni szükséges a NAV törzsadatlapot is. Amennyiben az adószám utolsó három számjegye módosítva lett a rendszerben, úgy azt követően a szolgáltató ugyanúgy be tud lépni az NTAK-ba, mint korábban.

  Ha a teljes adószám megváltozik, vagyis az első 8 számjegye is, ebben az esetben a szolgáltatónak újra regisztrálnia kell az NTAK-ba. A már nem élő adószámos szolgáltató törlését kérelmeznie kell az ügyfélszolgálaton e-mailben (turisztika@1818.hu). Amennyiben VENDÉGEM szoftvert használ, fontos, hogy nem fog tudni belépni a fiókjába a szolgáltató törlését követően.

  Az NTAK-ban 4 különböző szervezeti formát különböztetünk meg:

  • gazdasági társaság;
  • adószámos magánszemély;
  • egyéni vállalkozó;
  • egyéb szervezet.

  Ha egy szolgáltató szervezeti formát változtatott oly módon, hogy a fenti 4 kategória között váltás történik, akkor már nem fog tudni belépni a korábban regisztrált szálláshelyéhez az NTAK-ban.
  A szervezeti forma váltást a turisztika@1818.hu e-mail címre szükséges jelezni, ahol kérjük adja meg az alábbi adatokat:

  • a szolgáltató adószáma,
  • érintett szolgáltató neve,
  • NAV törzsadatlap.

  Amennyiben az adatok helyesek, úgy az NTAK ügyfélszolgálat elvégzi a módosítást, majd a sikeres módosítást követően a szolgáltató a belépést követően válassza a "SZOLGÁLTATÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSI HELYEK" menüpontot. Ezt követően a felületen kattintson az "ÚJ SZOLGÁLTATÓ" gombra. A megjelenő felületen adja meg a törzsadatlapon szereplő szervezeti típust és adószámot. Végül kattintson a "JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉS ÉS MENTÉS" feliratú gombra. A művelet végrehajtását követően ismét elérhetővé válik a korábban regisztrált hozzáférése.

  Az NTAK-ban a jogosultság ellenőrzése nincs összefüggésben a szálláshelyen nyújtott tényleges szolgáltatással. Ha a szolgáltatót a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vette, azaz van nyilvántartásba vételi engedélye (működési engedélye), és működik a szálláshelyen használt szálláshelykezelő szoftvere, akkor tud vendéget fogadni.
  Ha a szervezet képviselője megváltozott, akkor az új képviselő jelentkezzen be KAÜ-s azonosítójával az NTAK-ba, majd végezze el a szolgáltató felvételét az ÚJ SZOLGÁLTATÓ FELVÉTELE gombra kattintva. Miután kitöltötte a gazdálkodó szervezet típusát és az adószám mezőket, a JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE ÉS MENTÉS gombra kattintva csatlakozhat a korábban regisztrált szolgáltatóhoz és szolgáltatási helyhez.
  Az Egyéb szervezetek esetében manuálisan kell felvezetni a szervezet új képviselőjének az adatait, mert közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek. Ilyen esetekben az adatmódosításhoz szükség van az aktuális információkat tartalmazó képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumra, valamint a meghatalmazotti regisztráció esetén az új ügykezelői meghatalmazásra. Ezeket a dokumentumokat az NTAK felületére szükséges feltölteni, az Új szolgáltató felvétele gombra kattintva.
  Az NTAK-ban a jogosultság ellenőrzése nincs összefüggésben a szálláshelyen nyújtott tényleges szolgáltatással. Ha a szolgáltatót a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vette (van „működési engedélye”), és működik a szálláshelyen használt szálláshelykezelő szoftvere, akkor tud vendéget fogadni.
  Először az NTAK-ban a szolgáltatót szükséges rögzíteni, majd az ahhoz tartozó szolgáltatási helyet (helyeket). A szolgáltatási hely rögzítése során kell kiválasztani az NTAK-al kommunikálni képes, az MTÜ által kibocsátott igazolással rendelkező informatikai rendszert/szoftvert. A regisztráció akkor tekinthető befejezettnek, ha szoftvert is megjelöltek az NTAK-ban és az adott szoftverhez szükséges tanúsítványt is kiállították, ekkor a regisztrációs főoldalon a szolgáltatási hely neve mellett zöld pipa látható.
  Az NTAK-ba adatot küldeni kizárólag a tevékenység megkezdése után lehet és szükséges, vagyis csak azt követően, ha a területileg illetékes kereskedelmi hatóság (jegyző) kiállította a nyilvántartásba vételről az igazolást/határozatot („működési engedély”). Ha olyan szolgáltató regisztrál, akit a hatóság már nyilvántartásba vett és már tevékenységet folytat, akkor az a szolgáltató a regisztrációt követően köteles megkezdeni az adatszolgáltatást. A vendéglátó üzletek és a turisztikai attrakciók számára az NTAK-adatszolgáltatás 2023. július 1-jén indul, függetlenül attól, hogy mikor regisztrált a szolgáltató. E két szektor esetében a regisztráció és az adatszolgáltatás induló napja közötti időszakra nem kell adatot küldeni az NTAK-ba.
  A szolgáltatási hely típusa nem módosítható. Amennyiben rosszul választották ki a típust, akkor a szolgáltatási helyet törölni szükséges az NTAK rendszerében és új szolgáltatási helyet kell rögzíteni a helyes adatokkal. Fontos, ha a szolgáltatási helyet törölték, akkor az ahhoz kapcsolódó adatok (például VENDÉGEM alkalmazás) már nem lesznek elérhetők. Ebből kifolyólag kérjük, hogy a törlés előtt nézze át a szoftvert és mentse le az Ön számára fontos adatokat, amelyekre a jövőben szüksége lehet (pl: IFA kimutatás).
  A vendéglátó üzletek és a szálláshelyek esetében a jogszabály napi adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő arra az időre, amíg az adott szolgáltató a tevékenységét végzi. Adatot szolgáltatni azokra a napokra is szükséges, amikor a szolgáltatási hely zárva tart.
  A statisztikai adatok beküldése az NTAK-ba a szolgáltató felelőssége, az adatszolgáltatást a területileg illetékes jegyző ellenőrzi. Amennyiben a szolgáltató nem tesz eleget a jogszabályi előírásoknak ‒ pl. nem küld adatot az NTAK-ba ‒, akkor a területileg illetékes kereskedelmi hatóság (jegyző) a jogszabályok alapján szankcionálhat.
  Nem, a regisztráció véglegesítéséhez szükséges a szolgáltatási hely rögzítése is.
  Az NTAK közhiteles nyilvántartásokba kérdez be: KAÜ, JKÜ, cégnyilvántartás, egyéni vállalkozók nyilvántartása, Rendelkezési Nyilvántartás, NAV nyilvántartása.

  Ha olyan közterületet szükséges címként regisztrálni, amely nem szerepel az adott település címjegyzékében, akkor írjon e-mailt a turisztika@1818.hu címre. Leveléhez csatolja szkennelve az adott szolgáltatási hely címéről a

  • a Tulajdoni lap első oldalát, ez letölthető a https://kau.foldhivatal.hu/auth/login felületről; vagy
  • önkormányzat által kiállított nyilvántartásba vételi igazolás/határozat, ami az adott szolgáltatóra és szolgáltatási helyre vonatkozik, és szerepel benne az a közterület, amit nem talált a címjegyzékben

  Hibát bejelenteni az Ügyfélszolgálaton lehet, ehhez írjon e-mailt a turisztika@1818.hu-ra az alábbi adatokkal:

  • szolgáltató neve;
  • szolgáltató adószáma;
  • képernyőkép, amin látszik a pontos hiba, és hogy mikor készült az adott kép;
  • a hiba részletes leírása.

  Az NTAK-ba érkező adattömeg kizárólag statisztikai célú, a statisztikai adatok körébe tartozó adatokat tartalmaz. A rendszer semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem fogad be, nem rögzít és nem tárol. Az egyes vendégek személye az NTAK-ba érkező statisztikai adatok alapján nem azonosítható, nem visszafejthető, mivel ez turisztikai szempontból nem releváns. Az adatok alapján kizárólag utazói profilok definiálhatóak. ¬
  Főtevékenységként a gazdasági társaságok megalapításánál, az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésénél egy bizonyos tevékenységet definiálni kell. Ez lesz majd az adott szolgáltató főtevékenysége pl. a cégkivonatban is. Főtevékenységnek nevezhető az a végzett tevékenység, amelyik a legnagyobb bevételt képezi az adott szolgáltató tevékenységei között.
  Igen, az egyéb lehetőséget válasszák.
  Az önkormányzati nyilvántartási szám a területileg illetékes jegyző által kiállított nyilvántartásba vételi igazoláson/határozaton található. Ez az a szám, amelyiken az adott szolgáltatást a jegyző nyilvántartásba vette. Ez a szám nem azonos a dokumentum iktatási számával!
  A KSH azonosító a KSH-tól kapott azonosító a kereskedelmi szálláshelyek esetében, mely a szálláshely 8-jegyű, K0-val kezdődő azonosítója. A KSH azonosító nem azonos a KSH statisztikai számjellel.
  A felügyeleti szervként eljáró kereskedelmi hatóság (jegyző) a szálláshelyek esetében, az önkormányzatok számára kialakított ASP felületén keresztül le tudja kérdezni az adott szolgáltató NTAK regisztrációs számát.

  A Rendelkezési Nyilvántartásban rögzített NTAK ügykezelői meghatalmazással lehet meghatalmazottként regisztrálni, erről ide kattintva olvashat részletesen. Egyéb szervezetek esetében ide kattintva található a meghatalmazásminta

  Az alábbi lépéseket szükséges követni:

  1. Ha telefonon próbált meg belépni, akkor ellenőrizze le, hogy számítógépes felületen be tud-e jelentkezni. Ha be tud jelentkezni számítógépen, akkor a mobiltelefon böngészési előzményeit, gyorsítótárát törölje. Számítógépes felületen javasoljuk a böngészési előzmények törlését, valamint másik internetes böngésző, inkognitó mód használatát.
  2. Amennyiben az NTAK belépés során az ügyfélkapus belépés sikertelen, akkor ellenőrizze le, hogy a www.magyarorszag.hu oldalra be tud-e jelentkezni. Amennyiben erre az oldalra sem tud belépni, akkor az ott kiírt hibaüzenet szerint szükséges eljárni. Ha nem működik a szolgáltatás, akkor később érdemes újra megpróbálni. Ha helytelen a jelszó, akkor új jelszót kell igényelni.
  3. Ha a www.magyarorszag.hu oldalra be tud lépni, de az NTAK-ba továbbra sem engedi belépni a rendszer, akkor keresse az Ügyfélszolgálatot e-mailben a turisztika@1818.hu címen.

  Az Adatkezelési tájékoztatót meg kell nyitni, majd elolvasni. Ezt követően lehet jelölőt tenni a négyzetbe.
  Igen, az NTAK adatszolgáltatás idejére internetkapcsolatra van szükség.
  Igen, a nettó árbevétel megadása a regisztrációs folyamat része, így a regisztráció, valamint az éves nettó árbevételi adatokat rögzítése azon a szolgáltatók számára is kötelező, akiknek nincs NTAK adatszolgáltatási kötelezettsége.
  A 2022. évi nettó árbevétel számítása során a vendéglátó üzletet üzemeltető cég a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó árbevételét, az attrakciót üzemeltető cég esetén pedig a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó árbevételét kell figyelembe venni. Tehát, amennyiben a jegyértékesítéséből vagy a vendéglátásból származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladja a 100 millió forintot, akkor 2023. július 1-jétől adatszolgáltatásra kötelezett, ha meghaladja a 12 millió forintot viszont a 100 millió forintot nem haladja meg, akkor 2024. január 1-jétől köteles az adatszolgáltatásra.
  Igen, minden Magyarországon nyilvántartásba vételi engedéllyel rendelkező vendéglátó üzlet, illetve minden a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt turisztikai attrakció köteles regisztrálni az NTAK-ba. A 12 millió Ft-ot nem meghaladó nettó árbevétellel rendelkező szolgáltatóknak a regisztráció során nem kell vendéglátó, illetve jegykezelő szoftvert választani, a regisztráció anélkül is teljes. A regisztrációt követően nincs további teendője a szolgáltatónak, mivel adatszolgáltatásra nem kötelezett.
  Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. Ez alól kivétel csak a 2000. évi C. törvény 11. § foglaltak jelenthetnek. Tehát a 2022. szeptemberében indított vállalkozás – amennyiben nem tartozik a kivételek közé – első teljes üzleti éve 2023 lesz.

  Amennyiben vendéglátó üzlete vagy turisztikai attrakciója van, és nincsen lezárt üzleti éve, adatszolgáltatásra nem kötelezett, azonban regisztrálnia továbbra is kell az ntak.hu oldalon.