Regisztráció folyamata

A regisztrációt lépésről lépésre bemutató, részletes útmutatók a SEGÉDLETEK menüpontban találhatóak.

 A jogszabályi rendelkezések alapján minden hazai szálláshelyet, vendéglátó üzletet és turisztikai attrakciót – kizárólag elektronikusan – regisztrálni kell az NTAK-ba.

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek és turisztikai attrakciók tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő.  Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó, vagy jegykezelő szoftverrel is.

Amennyiben az NTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről.

Vendéglátó üzletet csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni. A vendéglátó üzlettípust a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. március 31-ig kellett bejelenteni a területileg illetékes jegyzőnek. Amennyiben ezt a szolgáltató még nem tette meg, javasoljuk, haladéktalanul pótolja.

Az NTAK regisztráció során rögzíteni kell a szolgáltató törzsadatait, a szolgáltatási helyek adatait, végül a szolgáltatási helyeken elérhető ágazati (szálláshely, vendéglátó üzlet, attrakció) adatokat.

 • elsőként a szolgáltatói törzsadatok és a szolgáltatóhoz tartozó szolgáltatási helyek regisztrációját kell elvégezni,
 • majd a szolgáltatási helyek ágazati adatait kell rögzíteni.

 

Az ágazati adatok rögzítése, az adatok karbantartása az NTAK-ba történő belépést követően a SZÁLLÁSHELY / VENDÉGLÁTÁS / ATTRAKCIÓ felületeken történik. További részletek az ÁGAZATI ADATOK RÖGZÍTÉSE almenüpontban találhatóak.

A szálláshelyet, a vendéglátó üzletet és a turisztikai attrakciót annak törvényes képviselője, vagy képviselőjének meghatalmazottja rögzítheti a szolgáltatási helyek regisztrációját követően. Fontos, hogy az NTAK-ban rögzített adatoknak mindenben meg kell egyezniük az egyéb hivatalos iratokban szereplő adatokkal!

Szolgáltató regisztrációja

Különböző gazdálkodó szervezetek regisztrációjához szükséges adatok

 

 

Gazdasági társaságok

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató valamilyen gazdasági társasági formában végzi tevékenységét – tehát nyilvánosan vagy zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, közkereseti társaság vagy betéti társaság – akkor az alábbi adatokat kell rögzítenie az NTAK regisztráció során:

 • a tevékenységet végző jogi személy adószáma;
 • a tevékenységet végző jogi személy székhelyének és levelezési címének adatai;
 • a regisztrációt végző személy, − aki a tevékenységet végző jogi személy törvényes képviselője − ügyfélkapus belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

A tevékenységet végző jogi személy törvényes képviselője a Rendelkezési Nyilvántartásban más személy részére is meghatalmazást adhat a regisztráció elvégzésére. További információkat a SEGÉDLETEK menüpont alatt található dokumentumokban kaphat.

 

 

Egyéni vállalkozó

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató egyéni vállalkozó, akkor az alábbi adatokat kell rögzítenie az NTAK-regisztráció során:

 • az egyéni vállalkozó adószáma;
 • a regisztrációt végző személy ügyfélkapus belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

Egyéni vállalkozó a Rendelkezési Nyilvántartásban más személy részére is meghatalmazást adhat a regisztráció elvégzésére.

 

 

Adószámos magánszemély

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató adószámos magánszemély, akkor az alábbi adatokat kell rögzítenie az NTAK-regisztráció során:

 • az adószáma;
 • a regisztrációt végző személy ügyfélkapus belépési adatai (felhasználónév, jelszó).

Adószámos magánszemély nem adhat meghatalmazást a Rendelkezési Nyilvántartásban, ezért a regisztrációt csak saját ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával végezheti el.

 

 

Egyéb szervezet

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett szolgáltató valamilyen egyéb szervezetként végzi tevékenységét – például költségvetési szerv, alapítvány, egyesület, egyház stb. – akkor az alábbi dokumentumokat kell előkészíteni, és a szolgáltató regisztrációja során feltöltenie az NTAK-ba:

 • a képviseleti jogot igazoló aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta;
 • amennyiben nem a törvényes képviselő ügyfélkapujával történik a regisztráció, a regisztráló személy részére szóló meghatalmazás.

A szolgáltatói regisztrációhoz szorosan kapcsolódik a szolgáltatási hely regisztráció, amellyel kapcsolatos információk a következő fejezetben találhatóak.

Szolgáltatási hely regisztrációja

Szolgáltatási hely jelentése:

Az NTAK-hoz történő csatlakozás tekintetében a szolgáltatási hely a szálláshely, vendéglátás, vagy turisztikai attrakciók közül egy vagy több szolgáltatást (akár egy időben) nyújtó helyszín.

Ágazati adatok rögzítése

Az ágazati (szálláshely, vendéglátó üzlet, turisztikai attrakció) adatok rögzítése során az NTAK regisztrációs folyamat a regisztráció során kiválasztott ágazatokban folytatódik, ahol a szolgáltatásokhoz kapcsolódó, ágazat specifikus adatokat kell megadni az alábbiak szerint:

 • a szálláshely-szolgáltató esetén az üzemeltetett szálláshely(ek) részletes adatait;
 • a vendéglátó üzlet üzemeltetője esetén az üzemeltetett vendéglátó üzlet(ek) részletes adatait;
 • a turisztikai attrakció üzemeltetője esetén az üzemeltetett attrakció(k) részletes adatait.

 

Az NTAK a szolgáltatás rögzítését követően generálja a szolgáltató részére a regisztrált nyilvántartás érdekében létrehozott egyedi azonosítót, ez az NTAK regisztrációs szám.

A 2021. november 1. előtt regisztrált szálláshelyek NTAK regisztrációs száma változatlan marad.

 

SZÁLLÁSHELY

Az alábbiakban találja, hogy az NTAK arra jogosult felhasználója milyen adatokat köteles megadni a szálláshelyére vonatkozóan:

 1. szálláshely neve,
 2. pontos címe,
 3. jogszabály szerint a szálláshely típusa (8 kategóriából);
 4. besorolásának típusa;
 5. kapcsolattartó levelezési címe,
 6. kapcsolattartó telefonszáma,
 7. kapcsolattartó elektronikus levelezési címe,
 8. férőhely és kapacitási adatok (szobák, ágyak, pótágyak száma),
 9. tevékenység kezdőnapja;
 10. üzemeltetés jellege (saját ingatlanban végzik-e a tevékenységet).

Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történik, úgy a változást a szálláshely üzemeltetője a változás bekövetkezését követően legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK-ban átvezetni. Ha az NTAK üzemeltetője hatósági adatszolgáltatás vagy a szálláshely üzemeltetőjének értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett szálláshely, illetve a szálláshely üzemeltetőjének NTAK-ban megadott adatainak változásáról, jogosult az NTAK-ban az adatokat módosítani, amennyiben a szálláshely üzemeltetője azokat nem vezeti át 8 napon belül.

 

VENDÉGLÁTÁS

Az alábbiakban találja, hogy az NTAK arra jogosult felhasználója milyen adatokat köteles megadni a vendéglátó üzletére vonatkozóan:

 1. vendéglátó üzlet neve,
 2. pontos címe,
 3. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzlet típusa (11 típusból, lásd 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete);
 4. kapcsolattartó levelezési címe,
 5. kapcsolattartó telefonszáma,
 6. kapcsolattartó elektronikus levelezési címe;
 7. tevékenység kezdőnapja;
 8. kapacitási adatok;
 9. nyitvatartási adatok;
 10. további, a szolgáltatás jellegére vonatkozó adatok.

Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történik, úgy a változást a vendéglátó üzlet üzemeltetője a változás bekövetkezését követően legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK-ban átvezetni. Ha az NTAK üzemeltetője hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének NTAK-ban megadott adatainak változásáról, jogosult az NTAK-ban az adatokat módosítani, amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltetője azokat nem vezeti át 8 napon belül.

 

ATTRAKCIÓ

Az alábbiakban találja, hogy az NTAK arra jogosult felhasználója milyen adatokat köteles megadni az általa üzemeltett attrakció(k)ra vonatkozóan:

 1. turisztikai attrakció neve;
 2. pontos címe;
 3. jogszabály szerinti besorolási típusa;
 4. kapcsolattartó levelezési címe;
 5. kapcsolattartó telefonszáma;
 6. kapcsolattartó elektronikus levelezési címe;
 7. az adott szolgáltatási helyen elérhető turisztikai szolgáltatások;
 8. általános adatok;
 9. infrastruktúrára vonatkozó adatok;
 10. gazdasági adatok;
 11. akadálymentességre vonatkozó adatok;
 12. tevékenység kezdőnapja.

Amennyiben a regisztráció során megadott adatokban változás történik, úgy a változást a turisztikai attrakció üzemeltetője a változás bekövetkezését követően legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK-ban átvezetni. Ha az NTAK üzemeltetője hatósági adatszolgáltatás vagy a turisztikai attrakció üzemeltetőjének értesítése alapján tudomást szerez az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció, illetve a turisztikai attrakció üzemeltetőjének NTAK-ban megadott adatainak változásáról, jogosult az NTAK-ban az adatokat módosítani, amennyiben a turisztikai attrakció üzemeltetője azokat nem vezeti át 8 napon belül.