Mi szükséges a regisztráció megkezdéséhez?

 • Szálláshely-szolgáltató a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik
 • Szálláshely-szolgáltató a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző nyilvántartásba vette
 • Szálláshely-szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő szoftvert telepítette
 • Regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval
 • Nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő által, a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt végző személyt meghatalmazta

Hogyan történik a szálláshely-szolgáltatók regisztrációja az NTAK-ba?

A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő szálláshelyeknek NTAK-ba történő adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a szálláshely típusonként meghatározott regisztrációs időszak megkezdését követően 1-1 hónap áll rendelkezésre a rendszerbe történő regisztrációra. Működését megkezdő új szálláshely-szolgáltató esetében a regisztrációt a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen elvégezni.

Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az adatok módosítást vagy törlését)?

 • a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy
 • annak törvényes képviselője vagy
 • rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy

Azonosítás:

 • a regisztrációs folyamat során az NTAK üzemeltetője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat
 • az azonosításhoz szükséges, szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző természetes személy adja meg az NTAK üzemeltetője számára
 • azonosításhoz szükséges főbb adatok: szálláshely-szolgáltató neve, elérhetősége, adószáma

Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy regisztrálja a szálláshely-szolgáltatót az NTAK-ba:

 • a szálláshelyet
 • a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat
 • az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert