Regisztráció

Mi szükséges a regisztráció megkezdéséhez?

A szálláshely-szolgáltató

 • a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik
 • a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző nyilvántartásba vette
 • Szálláshelykezelő szoftvere van, amely képes az adatok automatikus továbbítására az NTAK rendszerébe. (A szoftvergyártók listáját itt találja.)
 • A regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval
 • Ha a regisztrációt végző személy nem a szálláshely-szolgáltató törvényes képviselője, a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt végző személyt meghatalmazta
Hogyan történik a szálláshely-szolgáltatók regisztrációja az NTAK-ba?

A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő szálláshelyeknek legkésőbb 2019. december 31-ig szükséges regisztrálniuk.

Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az adatok módosítást vagy törlését)?
- a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy - annak törvényes képviselője vagy - gazdasági társaságok esetében rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy.

Azonosítás:

 • az NTAK a regisztrációs folyamat első lépéseként Ügyfélkapus felhasználónév és jelszó beírásával ellenőrzi a szálláshely-szolgáltató jogosultságát;
 • a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző természetes személy adja meg az NTAK-ban
 • azonosításhoz szükséges további, főbb adatok: szálláshely-szolgáltató neve, elérhetősége, adószáma.

Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy regisztrálja a szálláshely-szolgáltató törzsadatait;

 • a szálláshelyet
 • a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat
 • az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert.

Figyelem!
Az azonosítás, képviseleti jog ellenőrzése stb. az Ügyfélkapu rendszeren keresztül, még a regisztráció előtt megtörténik.
Tekintettel erre, kérjük NE KÜLDJÖN a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó, bármilyen típusú igazoló okiratot (pl. szálláshely-szolgáltatási tevékenység indítása, adatváltozás bejelentés, törlés, stb.) sem papír alapon, postai úton, sem elektronikusan, szkennelt formában.