Általános információk

A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletében határozott a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) honlapján 2020. november 26-án válik elérhetővé az online igényelhető állami támogatás űrlapja, amelyen keresztül a jogosult szálláshely-szolgáltatók kérhetik kieső bevételeik egy részének megtérítését. A támogatást csak az a szálláshely-szolgáltató igényelheti, akinek szálláshelyét regisztrálták az NTAK-ba, és amelynek 2020. november 8-án az NTAK-ban legalább 1 foglalása volt a 2020. november 11. – december 10. közötti időszakra. A támogatási igényeket kizárólag elektronikusan lehet beküldeni, erre 30 nap áll rendelkezésre. A meghiúsuló foglalások utáni állami támogatásból sok ezer turisztikai vállalkozás, több milliárd forint értékben részesül. A Magyar Kormány a turisztikai szektort eddig megközelítően 700 milliárd forinttal – vagyis mintegy 2 milliárd euróval – támogatja, amely összeg nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számít.

 

A 485/2020 (XI.10.) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet ismerteti a szálláshely-szolgáltatókra vonatkozó támogatás formáját is. A rendelet szerint azon szálláshelyek esetében, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) regisztráltak, az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ba a szálláshelykezelő szoftverek által beküldött, 2020. november 8. napjáig beérkezett foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A támogatást azok a szolgáltatók igényelhetik, akik fő tevékenységként

 • szállodai szolgáltatást (TEÁOR 5510);
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatást (TEÁOR 5520);
 • kempingszolgáltatást (TEÁOR 5530) vagy
 • egyéb szálláshely-szolgáltatást (TEÁOR 5590) nyújtanak.

szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről szóló 523/2020. (XI.25.) kormányrendelet szerint a támogatási igény az NTAK felületén keresztül, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A támogatásra a szálláshely-szolgáltatók azon szálláshelyek után jogosultak, amelyekre nézve 2020. november 8-án az NTAK-ban volt a 2020. november 11. – december 10. közötti időszakra legalább 1 beküldött foglalás, pozitív értékkel. A támogatás összegét az NTAK-ba beküldött foglalások értékéből a rendszer – a jogszabálynak megfelelően – automatikusan kalkulálja.

A támogatáshoz benyújtandó űrlap az ntak.hu honlapon, a
VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpontban
2020. november 26-tól 2020. december 25-én éjfélig érhető el.

A támogatási igény benyújtására szolgáló űrlap a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazottak számára is látható lesz, azonban támogatási igény benyújtására kizárólag az adott szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély (természetes személy, adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó) vagy gazdálkodó szervezet (vagy képviselője) jogosult, aki ügyfélkapus jelszavával lép be az NTAK-ba.

A támogatási igény elfogadása esetén a szálláshely-szolgáltató támogatói okiratot kap, a benyújtást követő 15 napon belül, elektronikus úton. A támogatás folyósítására legkésőbb 2020. december 31. napjáig kerül sor. Az átmeneti támogatásnak minősülő állami támogatás kizárólag bizonyos működési típusú költségek finanszírozására fordítható, így például különösen személyi jellegű (bér és járulékai), valamint dologi kiadásokra. A támogatással a szálláshely-szolgáltatóknak legkésőbb 2021. február 28-ig kell elszámolniuk, szintén elektronikus úton, az NTAK felületén, az erre kialakított űrlapon.

 

 

Gyakori kérdések

  Minden szálláshely-szolgáltató, akinek a szálláshelyéről 2020. november 8-án volt látható foglalási adat az NTAK-ban, jogosult a támogatásra.
  Nem. A támogatásra kizárólag azon foglalások után jogosult a szálláshely-szolgáltató, amelyek 2020. november 8-án rögzítve voltak az NTAK-ban.
  Amennyiben használja szálláshelykezelő szoftverének foglaláskezelő modulját, akkor a szoftver a berögzített foglalásokat automatikusan és folyamatosan beküldi az NTAK-ba.
  Igen. A szálláshelyen minden ügyviteli folyamat folytatható a szálláshelykezelő szoftverekben, mert amennyiben a szálláshelykezelő szoftver beküldte, az NTAK-ban rendelkezésre áll a szálláshelyek 2020. november 8-i foglalási állománya. A későbbi foglalástörlések nem befolyásolják az állományt, ahogyan az igényelt támogatás elbírálására sincsenek hatással. A lemondott vagy lemondandó foglalás törölhető, a napok lezárhatóak. Fontos, hogy az NTAK adatszolgáltatásnak folyamatosnak kell lennie. Ha a szálláshely bezár, akkor is minden napról, folyamatosan adatot kell szolgáltatni. Emellett az NTAK-ban a nyitva tartási időt is módosítani kell, és – ha a PMS kínál ilyen megoldást – az automatikus napi zárást is érdemes beállítani.
  Az igénylés kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ honlapján adható le, az ntak.hu honlapon. Támogatás igénylése semmilyen más módon nem lehetséges.
  Támogatási igény benyújtására kizárólag az adott szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély (természetes személy, adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó) vagy gazdálkodó szervezet (vagy képviselője) jogosult, aki ügyfélkapus jelszavával lép be az NTAK-ba.
  Semmilyen melléklet csatolására nincs szükség. A támogatás igénylése, elbírálása, az értesítés és az elszámolás folyamata is kizárólag online felületen, az ntak.hu honlapon, az NTAK-on keresztül történik.
  A pályázathoz semmilyen melléklet csatolására nincs szükség, így azok postai beküldésére sem. A támogatás igénylése, elbírálása, az értesítés és az elszámolás folyamata is kizárólag online felületen, az ntak.hu honlapon, az NTAK-on keresztül történik.
  A pályázathoz semmilyen melléklet csatolására nincs szükség, így azok postai beküldésére sem. A támogatás igénylése, elbírálása, az értesítés és az elszámolás folyamata is kizárólag online felületen, az ntak.hu honlapon, az NTAK-on keresztül történik.
  A támogatás alapja a 2020. november 8-án az NTAK-ban lévő foglalási állomány.
  Igen, a támogatás szálláshelyenként vehető igénybe. Támogatási igény benyújtására kizárólag az adott szálláshelyen szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély (természetes személy, adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó) vagy gazdálkodó szervezet (vagy képviselője) jogosult, aki ügyfélkapus jelszavával lép be az NTAK-ba.
  Az igényelhető támogatás alapja a 2020. november 8-án az NTAK-ban lévő foglalási állomány, amely archiválásra, vagyis rögzítésre került, tehát nem változtatható. A szálláshelyeknek továbbra is csak a szálláshelykezelő szoftverben kell az NTAK adatszolgáltatáshoz szükséges adminisztrációt vezetni.
  Az igényelhető támogatásnak egy formája van: költségvetési támogatás, amelynek típusa/jogcíme átmeneti támogatás. Mivel a szálláshely-szolgáltatók részére biztosított támogatás igénylésének és dokumentációjának, más kedvezményekkel egy időben történő felhasználásának szigorú követelményei vannak, érdemes ezeket a támogatás igénylése előtt áttanulmányozni.
  A támogatás azon foglalások után igényelhető, amelyek 2020. november 8-án az NTAK foglalási állományában szerepeltek. Amennyiben a foglalást november 8-a előtt törölték (pl. az érkező vendég kérésére), akkor attól a foglalástól nem a bevezetett vészhelyzeti intézkedések miatt esett el a szálláshely, de ettől függetlenül is az így már nem szerepel az NTAK november 8-i foglalási állományában. Amennyiben a foglalást november 8-a után törölték, így az szerepel az NTAK november 8-án archivált foglalási állományában, így az után is igényelhető lesz a támogatás.
  A támogatást igénylőnek nincs teendője a támogatás mértékének kiszámolásával. Az igényelhető támogatás mértékét az NTAK felületén az űrlap már tartalmazni fogja. Az NTAK a 2020. november 8-án 23:59 órakor archivált foglalási állomány nettó értékének 80%-át fogja mutatni.
  Az NTAK számolja ki, a 2020. november 8-án 23:59 órakor az NTAK-ban lévé foglalási állomány nettó értékének 80%-át fogja mutatni az igényelhető támogatási érték.
  A szálláshelykezelő szoftverekből egy foglaláshoz 1 összeg érkezik be, a támogatás annak alapján kerül meghatározásra.
  A Támogató nem vizsgálja, hogy adott szálláshely-szolgáltató szálláshelyeinél milyen okból nem voltak láthatóak 2020. november 8-án 23:59 órakor a foglalási adatok. A támogatáshoz az ezen a napon archivált foglalási állományt veszi alapul. Az adatközlés elmaradása miatt előállt helyzet a szálláshely-szolgáltatóra és PMS szolgáltatójára tartozik.
  A támogatási igénylésére való jogosultsággal kapcsolatban felmerülő észrevételekkel a tamogatas@kisfaludy2030.hu e-mail címre küldhető elektronikus levél.
  Utólagos támogatási igény beadására nincs mód. A támogatásra a szálláshely-szolgáltatók azon szálláshelyek után jogosultak, amelyekre nézve 2020. november 8-án az NTAK-ban volt a 2020. november 11. – december 10. közötti időszakra legalább 1 beküldött foglalás. A támogatásra jogosultnak 2020. november 8-án NTAK-regisztrációval kell rendelkeznie.
  Az NTAK-ban, a támogatás igényléséhez kitöltendő űrlapon lesz erre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség, a támogatási igény benyújtása során semmilyen dokumentumot nem kell igazolásként más módon eljuttatnia.
  Amennyiben használja szálláshelykezelő szoftverének foglaláskezelő modulját, akkor a szoftver a berögzített foglalásokat automatikusan és folyamatosan beküldi az NTAK-ba. Amennyiben használta a foglaláskezelő modult, de ennek ellenére a szálláshelykezelő szoftver mégsem küldte be az adatokat, az MTÜ illetékesség híján nem vizsgálja, hogy miért nem található adat egy adott szálláshelytől az NTAK-ban. Az adatközlés elmaradása miatt előállt helyzet kizárólag a szálláshely-szolgáltatóra és annak PMS szolgáltatójára tartozik. Utólagos adatbeküldésre vagy a foglalások meglétének igazolására semmilyen mód nincs. Amennyiben a foglalási adatok nem érkeztek be a november 11. és december 10. közötti időszakra, a VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpont alatt a szálláshelye nem jelenik meg.
  A menüpontra kattintva az összes olyan szálláshelye megjelenik, amely jogosult a támogatásra. Ha Önnek nem jelenik meg az űrlap, hanem helyette egy üzenet fogadja az oldalon, hogy Önnek nincsen olyan szálláshelye, amely után Ön a támogatásra jogosult lenne, az azért lehetséges, mert:
  • 2020. november 8-án egyetlen foglalása sem volt az NTAK-ban, bármilyen okból kifolyólag;
  • 2020. november 8-án volt foglalása az NTAK-ban, de az(oka)t nulla forinttal küldték be, így a támogatási összeg is nulla forint lenne;
  Az MTÜ nem vizsgálja, hogy miért nem található adat egy adott szálláshelytől az NTAK-ban. Az adatközlés elmaradása, vagy a pontatlan adatküldés miatt előállt helyzet kizárólag a szálláshely-szolgáltatóra és annak PMS szolgáltatójára tartozik. Utólagos adatbeküldésre vagy a foglalások meglétének igazolására semmilyen mód nincs.
  A támogatás igénylésére jogosultnak be kell lépnie az Ügyfélkapunk keresztül az NTAK-ba. Ő fogja látni a menüsorban a VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpont alatt a támogatás igényléshez szükséges űrlapot. Amennyiben a menüpont megnyitásakor nem jelenik meg a szálláshelyek listája, a szálláshely nem jogosult a támogatás igénybevételére. A szálláshely és a szálláshely-szolgáltató egyes adatait az NTAK automatikusan kitölti, az egyes nyilatkozatokat a jogosultnak kell elektronikusan megtenni (a felületen bejelölni, ha egyetért). A támogatási igény sikeres benyújtását követően a szálláshely-szolgáltató elektronikus úton értesítést kap, amely tartalmazza a támogatási igény egyedi azonosító számát. Ezt az azonosító számot a benyújtást követően az NTAK felületén a VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpont alatt bármikor megtekintheti. Amennyiben a szálláshely jogosult a támogatásra, az elektronikusan beküldött támogatási igényt a Magyar Turisztikai Ügynökség a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit ZRt. bevonásával elbírálja. Az igény benyújtását követően legfeljebb 15 napon belül a döntésről a szálláshely-szolgáltató elektronikus úton (e-mailben) tájékoztatást kap: a támogatási igény befogadása esetén támogatói okiratot, elutasítása esetén erről szóló elektronikus értesítését (e-mail). A szálláshely-szolgáltató az NTAK-ba a szálláshelykezelő szoftverén keresztül beküldött adatok alapján, a 2020. november 11. – december 10. közötti időszakban meghiúsult, regisztrált foglalások után számított nettó bevételének 80 %-ára jogosult. A támogatás folyósítására a támogatói okirat kibocsátását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. december 31-ig kerül sor. A támogatás a normál működés fenntartását biztosító állandó költségekre, így különösen bérre és annak járulékaira, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokra fordítható. A támogatással 2021. február 28-ig kell elszámolnia a támogatottnak. Az elszámolás szintén elektronikusan, az NTAK felületén, az ntak.hu honlapon keresztül történik majd.
  A szálláshelyeknek az állam megtérítheti a 2020. november 11. és a 2020. december 10. közötti időszakra vonatkozó foglalások után számított nettó bevétek 80%-át, feltéve, hogy:
  • a szálláshely az NTAK-ban regisztrált 2020. november 8-ig;
  • a szálláshely tényleges főtevékenysége szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510), üdülési és egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520), kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530), egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5590);
  • az adott foglalás 2020. november 8-ig beérkezett az NTAK-ba;
  • a szálláshely fenntartja a 2020. november 8-án foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát;
  • a szálláshely kifizeti a munkavállalók bérét.
  Fontos, hogy a 80%-os támogatásra csak a meghiúsult foglalások után jogosult a szálláshely-szolgáltató. Abban az esetben például, ha a gazdasági célú szálláshely-foglaláskor a vendég ténylegesen a szálláshelyen tartózkodik és a szolgáltatás ellenértékét megfizeti a szálláshely-szolgáltatónak, a szolgáltató nem jogosult a támogatásra.
  Önnek nincs teendője. Azért nem látja a menüpont tartalmát, mert az Ön szálláshelyétől nem érkezett foglalási adat, amelyet 2020. november 8-án archiválni lehetett volna, így Ön nem jogosult támogatásra.
  A beszámoló az NTAK felületén, a VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpont alatt lesz érhető el A támogatottaknak legkésőbb 2021. február 28-ig kell elektronikusan elszámolniuk.
  A 485/2020. (XI.11.) kormányrendelet 5. § (3) szerint „tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.” Amennyiben további információra van szüksége, egyeztessen könyvelőjével vagy forduljon a NAV-hoz általános tájékoztatásért.
  A rendszer automatikusan számolja a támogatás összegét a beküldött értékekből. Elképzelhető, hogy Ön a szálláshelykezelő szoftverében elírta az összeget. Az is lehetséges, hogy euróban adták meg a foglalás összegét, az NTAK-ba azonban csak forintban lehet értéket beküldeni. A támogatási érték megállapításánál a beküldött értékeket a rendszer forintnak veszi, mivel minden értéket forintban kell az NTAK-ba beküldeni. Bővebb információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szálláshelykezelő szoftverszolgáltatójával
  Nem. A támogatási értékeket forintban állapítja meg az NTAK és forint lesz a kifizetés pénzneme is. Amennyiben Ön euróban rögzíti a foglalásait, a szálláshelykezelő szoftverének kellene forintra váltani az értéket, és úgy beküldeni az NTAK-ba, mivel az NTAK-ba csak forintban lehet értéket beküldeni. Ha eltérést lát, javasoljuk, egyeztessen PMS szolgáltatójával.
  Támogatás a foglalás december 10-ig tartó időtartamára, időarányosan jár.
  A rendszer automatikusan számolja a támogatás összegét a beküldött értékekből. Amennyiben Ön euróban rögzíti a foglalásait, a szálláshelykezelő szoftverének kellene forintra váltani az értéket, és úgy beküldeni az NTAK-ba, mivel az NTAK-ba csak forintban lehet értéket beküldeni. Az is lehetséges, hogy a foglalás értékét 0 vagy 1 (vagy valami nem valós) értékkel rögzítették a PMS rendszerükben. Ha eltérést lát, javasoljuk, egyeztessen PMS szolgáltatójával, mivel a támogatási értékeket forintban állapítja meg az NTAK, és forint lesz a kifizetés pénzneme is.
  Javasoljuk, hogy amint lehetséges, keressen fel egy kormányablakot és tisztázza az okot, amiért nem tudja az Ügyfélkapuját használni. A támogatás igénylésére 30 nap áll rendelkezésre, és az igénylő kizárólag ügyfélkapus jelszóval tud belépni a felületre.
  Az NTAK felületén, elektronikus nyomtatványon kell elszámolni az elnyert támogatással, legkésőbb 2021. február 28-ig.
  Az NTAK-ban 2020. november 8-án látható foglalásokra vonatkozik a támogatás. Ez azt jelenti, hogy az MTÜ a foglalások összegének meghatározásakor a bruttó szállásdíj értékét várja a szálláshelykezelő szoftverektől.
  Támogatási igény benyújtására kizárólag a szálláshely-szolgáltatást végző magánszemély (természetes személy, adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó) vagy gazdálkodó szervezet (képviselője) jogosult, aki ügyfélkapus jelszavával lép be az NTAK-ba. A támogatási okiratot is ez a személy fogja megkapni az NTAK-ban megadott e-mail címre.
  Az átmeneti támogatásnak minősülő állami támogatás kizárólag bizonyos működési típusú költségek finanszírozására fordítható, így például különösen személyi jellegű (bér és járulékai), valamint dologi kiadásokra. Elszámolni az NTAK felületén, elektronikus űrlapon kell 2021. február 28-ig. Amennyiben további információra van szüksége, egyeztessen könyvelőjével, vagy általános tájékoztatásért forduljon a NAV-hoz.
  Az űrlap az NTAK felületén a VESZÉLYHELYZETI TÁMOGATÁS menüpont alatt szálláshelyenként lesz elérhető.
  Erről egyeztessen PMS-szolgáltatójával.
  A 485/2020. (XI.11.) kormányrendelet 5. § (3) szerint „tényleges főtevékenységnek e rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.” Amennyiben további információra van szüksége, egyeztessen könyvelőjével, vagy általános tájékoztatásért forduljon a NAV-hoz.
  „Fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás” nyújtható, ha az alább felsorolt valamennyi feltétel egyszerre fennáll:
  • a támogatás igénylőjének a 2020. november 11. és 2020. december 10. közötti időszakban várható árbevétele az előrejelzései, várakozásai alapján legalább 30%-kal elmaradnak 2019 azonos időszakához képest;
  • szintén az igénylő előrejelzései, várakozásai alapján magasabb az űrlapon megjelenített támogatás összegénél a 2020. november 11. és 2020. december 10. közötti időszakra felmerült valamennyi költsége azon részének 70%-a (kisvállalkozás esetén: 90%-a), amelyet nem fedez a változó költségekkel csökkentett bevétel vagy egyéb forrásból származó támogatás (pl. biztosítás, egyéb állami forrás).
  Tehát:
  1. az igénylő megállapítja az összes költségét a 2020.XI.11.-2020.XII.10. közötti időszakra;
  2. az a) pont szerinti összegből levonja a változó költségekkel csökkentett a) pont szerinti időszakra eső árbevételét;
  3. a b) pont szerinti összegből levonja az egyéb forrásokat, támogatásokat;
  4. ha az a) - c) műveletek alapján megállapításra került fedezetlen költséghányad
   da) 70%-a, (nem kisvállalkozásnak minősülő igénylő esetén) vagy
   db) 90%-a (kisvállalkozás esetén)
  5. nagyobb, mint az űrlapon megjelenített támogatás összege, akkor a támogatást igénylő fedezetlen költségekhez nyújtott támogatásként veheti igénybe a támogatást.
  A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nem haladhatja meg a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
  A túltámogatásról akkor beszélünk, ha az előrejelzések, várakozások alapján megállapított fedezetlen költséghányad a szálláshely-szolgáltató 2020. évi éves beszámolója alapján utólag alacsonyabbnak bizonyul a fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásként nyújtott támogatás összegénél. A támogatói okiratban Ön vállalja a túltámogatás visszafizetését. A túltámogatás összege megállapítható önrevízióval és a támogató által végzett ellenőrzés útján egyaránt.
  Amennyiben a fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatáshoz előírt feltételek nem állnak fenn, Ön a támogatást átmeneti támogatás jogcímen igényelheti, amennyiben a támogatás a szálláshely-szolgáltató és kapcsolt vállalkozásai számára korábban odaítélt egyéb átmeneti támogatásokkal együtt sem haladja meg a 800 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Elérhetőségek

TÁMOGATÁSI ŰRLAP BENYÚJTÁSA ELŐTT

általános információk, technikai segítségnyújtás;
támogatási feltételekkel kapcsolatos tájékoztatás;
jogszabályi háttérinformációk;
NTAK felületre belépés, navigálás;
űrlap kitöltésével kapcsolatos támogatás.

Telefon: 06 1 550 1855
E-mail: turisztika@1818.hu

 

TÁMOGATÁSI ŰRLAP BENYÚJTÁSA SORÁN

észrevétel, panaszkezelés
támogatási űrlap benyújtásával kapcsolatban felmerült panaszok

 E-mail: tamogatas@kisfaludy2030.hu